25 en 26 oktober heeft er in Astana, Kazachstan een conferentie plaatsgevonden over het verleden, het heden en de toekomst van de gezondheidszorg. Hoofdzaken zijn het bereiken van universele toegang tot zorg en het ontwikkelen van duurzame ontwikkelingsdoelen. Doelen die allen vervat zijn in de verklaring van 1978.

Het interim rapport bekijkt de vooruitgang in primaire gezondheidszorg in Europa over de afgelopen 4 decennia. Alle 53 Europese lidstaten konden hun bevindingen insturen. Daarbij was mede aandacht voor innovatie, remmende en positieve factoren. De uitkomsten vormen een leidraad die gebruikt kan worden om de visie van de verklaring van 1978 te vertalen in een praktische realiteit.

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/primary-health-care/publications/2018/from-alma-ata-to-astana-primary-health-care-reflecting-on-the-past,-transforming-for-the-future-2018

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/384757/AA40-Report-E-FINAL-FOR-WEB.pdf