Er is een groot aantal nieuwe geneesmiddelen op komst. Ook zijn er nieuwe toepassingen aangevraagd voor dure geneesmiddelen die al op de markt zijn. Zo blijkt uit een overzicht van Zorginstituut Nederland.

Het gevolg van de nieuwe geneesmiddelen en uitbreiding van de bestaande indicaties is een grote stijging van de uitgaven aan dure geneesmiddelen. De komende jaren zou het om honderden miljoenen euro’s kunnen gaan.

Sommige geneesmiddelen zijn zo duur, dat het Zorginstituut de minister zal adviseren om ze niet toe te laten. Dit om te voorkomen dat in geheime onderhandelingen een forse prijsverlaging bewerkstelligd wordt.

Het Zorginstituut geeft aan dat het gebrek aan openheid vanuit de farmaceutische industrie over de totstandkoming van prijzen van geneesmiddelen irritatie oplevert. Volgens de industrie is het mislukken van de ontwikkeling van vele middelen, terwijl er veel geld in is gestoken, de verklaring van de hoge prijzen.

De stijging van de uitgaven aan geneesmiddelen is grotendeels te wijten aan nieuwe middelen tegen kanker en de uitbreiding van de toepassing van andere kankergeneesmiddelen die al vanuit de basisverzekering worden vergoed. Zo zorgen nieuwe indicaties voor twee verschillende geneesmiddelen samen al voor een kostenstijging van meer dan 350 miljoen euro per jaar.

Tegenover het toevoegen van dure nieuwe geneesmiddelen, loopt van andere geneesmiddelen het patent af, waardoor goedkopere varianten op de markt kunnen komen. Van middelen die bedoeld zijn voor heel kleine patiëntengroepen komt er echter vaak geen goedkoper alternatief op de markt.

Bron: https://nos.nl/artikel/2263528-groot-aantal-nieuwe-dure-geneesmiddelen-op-komst.html