Artsen gaan vaak nog te lang door met het behandelen van patiënten die in hun laatste levensfase zitten. Zo stelt de Volkskracht op basis van het proefschrift van Eric Geijteman.

Patiënten ontvangen vaak medicijnen die zijn gericht op genezing, ook als genezing geen mogelijkheid meer is. Ook krijgen ze medicijnen die geen enkele zin meer hebben. Patiënten- en artsenorganisaties onderschrijven deze conclusies.

Geijteman bekeek 179 dossiers van patiënten die thuis of in in het ziekenhuis of hospice zijn overleden. Zelfs in de laatste 24 uur van hun leven slikten zij gemiddeld nog zes medicijnen. Dit besloeg grotendeels pijnstillers, maar ook preventieve middelen werden gebruikt, zoals cholesterolverlagers die pas jaren later werken.

Volgens Geijteman laat het onderzoek dat artsen het moeilijk vinden om in de laatste levensfase te stoppen met behandelen, terwijl dit vaak voor de patiënt wel beter zou zijn. Het medicijn heeft geen relevante werking meer voor de patiënt, enkel het risico op bijwerkingen blijft over. Daarnaast kunnen patiënten in hun laatste levensfase heftig reageren op medicatie.

Bron: https://nos.nl/artikel/2263145-nog-vaak-overbodige-medische-interventies-in-laatste-levensfase.html