Het Tergooi Ziekenhuis start met het medicatiesysteem van MedEye. Het systeem helpt verpleegkundigen bij de controle van medicatie op juistheid en bij een efficiënte en correcte registratie.

Het verstrekken van medicatie is een complex en risicovol proces dat uit meerdere stappen bestaat, van voorschrijving en bereiding tot de uiteindelijke toediening. Vanaf heden combineert Tergooi de MedEye met het geneesmiddeldistributiesysteem, waarbij de medicatie in de apotheek geautomatiseerd per patiënt per toedieningstijdstip wordt uitgezet.

De eerste periode zijn er al verschillende mogelijke fouten onderschept. Ook de verpleegkundigen zijn positief en geven aan dat ze een veiliger gevoel krijgen bij het proces rondom medicatie.

Bron: https://www.icthealth.nl/nieuws/medicatiesysteem-moet-kwaliteit-veiligheid-tergooi-verbeteren/