De uitgaven aan dure geneesmiddelen zijn in 2017 met 9 procent gestegen ten opzichte van 2016, van 1,91 miljard naar 2,08 miljard euro. Zo meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Monitor dure geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg. Naar verwachting zal de groei de komende jaren doorgaan.

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen slagen er beter in om lage prijzen af te spreken voor geneesmiddelen, dus dit is niet de boosdoener. Wat wel zorgt voor de stijging is de toename van het aantal patiënten en de komst van nieuwe medicijnen. De NZa gaat onderzoeken of de geneesmiddelenmarkt in de medisch-specialistische zorg beter ingericht kan worden.

Bron: https://nos.nl/artikel/2269850-uitgaven-dure-medicijnen-steeds-hoger.html