Het RIVM waarschuwt voor smog tijdens Pasen. Door de vele vreugdevuren zal er smog door fijnstof ontstaan vanaf zaterdagavond.

Van de website:

‘ De mogelijke overlast (bijvoorbeeld rook, stof en geur) en het gebied dat hinder ondervindt, is afhankelijk van de windrichting, windsnelheid en het besluit van lokale overheden om het paasvuur door te laten gaan.
Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD (chronic obstructive pulmonary disease)  en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.
Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.’

Informatie

 • Actuele en verwachte smogniveaus vindt u op luchtmeetnet.nl
 • NOS
 • Teletekst pagina 711 en 712
 • De luchtkwaliteitsapp van het RIVM
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • GGD
 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst
 • Amsterdam, DCMR
 • Milieudienst Rijnmond
 • Pprovincie Limburg
 • OMWB
 • ODRA
 • Als u klachten ondervindt, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de plaatselijke GGD

Informatie over longziekten en luchtvervuiling vindt u bij het Longfonds