Onderzoekers van het Hart- en Vaatcentrum van het UMC Utrecht hebben een interactief rekenmodel ontwikkeld dat voorspelt hoeveel baat specifieke patiënten hebben bij hun medicatie. Het gaat hierbij om cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers en bloedverdunners.

Het interactieve rekenmodel, U-Prevent, is ontwikkeld met behulp van data van 700.000 patiënten uit Europa, Azië, Noord-Amerika en Oceanië. Deze patiënten zijn voor langere tijd gevolgd. Met behulp van het rekenmodel kunnen artsen uitrekenen welk risico gezonde mensen lopen op hart- en vaatziekten. Hetzelfde doen ze voor mensen uit bepaalde risicogroepen, zoals diabetespatiënten of ouderen boven de 70 jaar. Vervolgens kunnen ze het effect van hun medicijnen berekenen. Verder berekent het model de individuele levensverwachting zonder beroerte of hartinfarct.

Ondertussen wordt ernaar gestreefd U-Prevent uit te breiden met een module voor boezemfibrilleren. Patiënten met boezemfibrilleren krijgen vaak bloedverdunners om een herseninfarct te voorkomen. Maar voor sommige patiënten weegt het risico op een bloeding door deze middelen niet op tegen de lagere kans op een herseninfarct. Zij moeten dit middel dus niet krijgen voorgeschreven.

De onderliggende principes kunnen in de toekomst ook gebruikt worden om soortgelijke rekenmodellen te maken voor andere ziekten. Zo is er subsidie beschikbaar gesteld om een model te ontwikkelen dat op basis van tumorkenmerken voorspelt wat de beste therapie voor een oncologiepatiënt zou zijn.

U-Prevent is overal ter wereld gratis en online beschikbaar.