De puberteit is meer dan een biologische sprint die wordt aangedreven door de rijping van de geslachtsorganen. Het gaat niet slechts om hormonale veranderingen. Ook de sociale en de psychologische veranderingen zijn belangrijk.

De leidende schrijver van een publicatie, Worthman, argumenteert dat de diverse aspecten op een meer geïntegreerde wijze meegenomen moeten worden in een onderzoeksmodel.

Puberteit werd ooit bekeken als een louter biologisch proces. Adolescentie wordt dikwijls geassocieerd met problemen. Het tweede decennium van een menselijk leven is kritiek, wat dan gebeurt kan effect hebben op het hele verdere mensenleven.

17 procent van de wereldpopulatie is tussen de 10 en 19. Zij moeten hunnen weg vinden in de immer sneller veranderende wereld. Vanwege de afnemende vruchtbaarheid is die leeftijdsgroep nu waarschijnlijk de grootste ooit. Reden te meer om die levensfase meer aandacht te geven.