Een farmaceutisch bedrijf maakt opnieuw handig gebruik van de regelgeving rond weesgeneesmiddelen. Het gaat om het bestaande kankermedicijn lutetium octreotaat, dat zes keer duurder is gemaakt. Zo meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Het medicijn heeft sinds de herfst van 2017 een weesgeneesmiddelenstatus. Deze status heeft tien jaar alleenrecht op verkoop van het middel in de Europese Unie en zeven jaar in de Verenigde Staten. Farmaceut Novaris, dat in 2018 het medicijn overnam, vraagt voor een kuur van een identiek middel meer dan 90.000 euro, terwijl het medicijn al twintig jaar voor 19.000 euro per kuur wordt gemaakt.

Bron: https://nos.nl/artikel/2266669-farmaceut-vraagt-zesvoudige-voor-duur-weesgeneesmiddel.html