Jaarlijks wordt er door Nederlanders voor 40 miljoen euro aan medicijnen onnodig weggegooid. Zo stelt Charlotte Bekker, UMC Utrecht, op basis van onderzoek in 41 apotheken.

In de 41 apotheken werd bijgehouden hoeveel geneesmiddelen werden teruggebracht en met welke reden. Uit het promotieonderzoek van Bekker blijkt dat het terugbrengen van medicijnen in vier van de tien gevallen had kunnen worden voorkomen. Artsen hadden bijvoorbeeld meer voorgeschreven dan de patiënt nodig had, of hebben meer meegegeven dan op het recept vermeld stond. Daarnaast kregen sommige patiënten een geneesmiddel dat te veel bijwerkingen veroorzaakte of onvoldoende effect bleek te hebben, waardoor ze het niet opmaakten.

Apothekers mogen teruggebrachte medicijnen niet aan anderen verstrekken, maar moeten ze uit veiligheidsoverwegingen vernietigen. Een oplossing hiervoor zou het sealen van verpakkingen kunnen zijn. Op deze manier kan worden aangetoond dat een doosje onaangebroken is. Daarnaast zou door middel van een chip op de verpakking kunnen worden aangetoond of de medicijnen onder de juiste omstandigheden zijn bewaard. Vooral bij dure geneesmiddelen levert dit systeem meer geld op dan het kost.

In totaal besteden Nederlanders jaarlijks 5 miljard euro aan medicijnen.

Bron: https://nos.nl/artikel/2259187-elk-jaar-voor-40-miljoen-euro-aan-medicijnen-onnodig-afgedankt.html