Serious game De Oefendokter levert een duidelijke bijdrage aan senioren die samen met de zorgverlener over hun behandeling willen beslissen. Het perspectief van de patiënt komt zo veel beter in beeld. De komende tijd wordt hard gewerkt aan de uitrol van de game.

De onlinetraining De Oefendoker is in december uitgebracht door Universiteit Utrecht, DialogueTrainer en Vilans. Met de training kunnen ouderen een gesprek met een arts voorbereiden. De game zou het gesprek rond het nemen van de juiste beslissing voor behandeling ondersteunen.

Een gesprek met de huisarts is vaak kort en ouderen hebben vaak moeite met het stellen van de juiste vragen over hun behandeling. Het is dan soms lastig om goede beslissingen te nemen over een eventuele behandeling. Met De Oefendokter kunnen ouderen online het gesprek oefenen, waardoor ze beter voorbereid bij de arts aankomen.

De focus ligt op ouderen, omdat zij bang zijn om als lastig te worden gezien. Ze zien hun eigen kennis als ondergeschikt aan die van de dokter, terwijl de patiënt vaak veel meer weet over zijn eigen persoonlijke situatie. Deze onzekerheid maakt samen beslissen bij deze doelgroep een uitdaging.

Er wordt niet uitgesloten dat De Oefendokter in de toekomst voor iedereen beschikbaar zal zijn. “Als blijkt dat deze innovatie ook andere doelgroepen kan ondersteunen in het goede gesprek, komen erin de toekomst wellicht andere versies”, aldus projectleider Johan Jeuring.

De komende tijd zal contact worden gelegd met huisartsenpraktijken, zorgverzekeraars, brancheverenigingen en organisaties in de ouderenzorg.

Bron: https://www.icthealth.nl/nieuws/vilans-oefendokter-helpt-ouderen-bij-samen-beslissen/