Kinderen met astma bewegen meer door AIRplay: een interactieve playground en thuismonitoring. Zo blijkt uit een pilot op de poli Kindergeneeskunde van Medisch Spectrum Twente. Er wordt nu een vergelijkbare playground ontwikkeld voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis.

De interactieve playground AirPlay werd halverwege 2017 geopend. Het doel was om kinderen met astma meer in beweging te krijgen. Omdat kinderen met astma het snel benauwd krijgen, zijn ze geneigd om weinig te bewegen. Bewegen is echter heel belangrijk, omdat astma op deze manier zo goed mogelijk onder controle wordt gehouden. Door de inzet van games en technologie moeten de kinderen worden gereactiveerd, sociaal gemotiveerd en alles leren over bewegen en zelfmonitoring.

De interactieve playground bestaat uit beamers die in het plafond zijn verwerkt die interactieve spellen projecteren op de grond. De kinderen reageren positief. Ze vinden het leuk om samen te bewegen en ervaren dat bewegen niet eng, maar leuk en veilig is. Hierdoor wordt de drempel verlaagd om thuis of op school mee te doen aan spelletjes en sport.

Naast de playground werd er ook een app ontwikkeld die via sensoren de activiteiten van de kinderen met astma monitort. Deze monitoring wordt nu uitgebreid, zodat de astmacontrole van de kinderen kan worden gevolgd en voorspeld. Dit zou betere zorg opleveren, waarin een kind de arts alleen ziet als het echt nodig is.

Bron: https://www.icthealth.nl/nieuws/interactieve-playground-voor-astma-patientjes-krijgt-vervolg/

Bron afbeelding: https://www.vakbladvroeg.nl/interactieve-playground-stimuleert-astmapatientjes-tot-bewegen/