Veel onderzoek naar medicijnen voor neuropsychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie en depressie leidt vaak tot niets, omdat onderzoekers steeds tegen dezelfde problemen aanlopen.

Een van deze problemen is tijdsdruk. Er moet al vroeg patent aangevraagd worden, tegelijkertijd wil de farmaceut wel winst maken, maar eerst moet er grondig onderzoek gedaan worden volgens strenge klinische richtlijnen. Een ander terugkerend probleem, vooral in depressiestudies, is dat patiënten vaak goed reageren op een behandeling met placebo.

Lees hier meer, of bekijk het proefschrift van Schoenmaker, waarin hij onderzocht hoe de kans op succesvol onderzoek kan worden vergroot.