Medicijnen

Mazelen zijn potentieel dodelijk, vaccineren dus essentieel

De voordelen van vaccinatie zijn enorm. Kindersterfte wordt enorm beperkt. Alle grote epidemieën zijn zo goed als uitgevaagd. Vaccineren vergroot de volksgezondheid. Hoe kan het dan dat New York afgelopen dinsdag de noodtoestand heeft uitgeroepen omdat er een mazelenuitbraak heerst? Sind oktober 2018 zijn er bijna 300 gevallen van mazelen geregistreerd. In 2017 waren dat er maar 2. De anti-vaccinatie beweging trekt het nut en de veiligheid van vaccinaties in twijfel. Met behulp van social media kunnen zij een enorme doelgroep bereiken.

Ook in Nederland kregen verschillende pseudo-specialisten een podium. Hun oordeel niet gebaseerd op wetenschap. Lubach op Zondag maakte een goed stuk over de zin en onzin met betrekking tot vaccinatie. In Amerika deed Last Week Tonight hetzelfde. De mazelen zijn potentieel dodelijk. Ja, er kunnen bijwerkingen zijn maar die staan in geen verhouding tot de voordelen die vaccinatie biedt.

Om de ernst een gezicht te geven; de dochter van de bekende schrijver Roald Dahl stierf in 1962 aan de mazelen. Zijn beschrijving is hartverscheurend.

Olivia, my eldest daughter, caught measles when she was seven years old. As the illness took its usual course I can remember reading to her often in bed and not feeling particularly alarmed about it. Then one morning, when she was well on the road to recovery, I was sitting on her bed showing her how to fashion little animals out of coloured pipe-cleaners, and when it came to her turn to make one herself, I noticed that her fingers and her mind were not working together and she couldn’t do anything.

“Are you feeling all right?” I asked her.

“I feel all sleepy,” she said.

In an hour, she was unconscious. In twelve hours she was dead.

 

Slimmere dosering van medicijnen door nieuwe capsule

Onderzoekers van de Universtiteit van Utrecht hebben meer inzicht gekregen in de variabelen die van invloed zijn op de afgifte van medicijnen wanneer deze omhuld zijn door een capsule. Hierdoor is er meer controle mogelijk op de afgifte van medicijnen. Tevens wordt het onderzoekstraject bij nieuwe medicijnen verkort waardoor onderzoek korter en goedkoper wordt. De ontdekking heeft grote invloed op het ontwerp van nieuwe medicijnen. Samengevat is er meer invloed mogelijk op het vermogen van geneesmiddelen om op te lossen in water. In een pil kunnen hiermee meerdere pakketjes zitten die gefaseerd vrijkomen.

 

Steeds hogere uitgaven aan dure medicijnen

De uitgaven aan dure geneesmiddelen zijn in 2017 met 9 procent gestegen ten opzichte van 2016, van 1,91 miljard naar 2,08 miljard euro. Zo meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Monitor dure geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg. Naar verwachting zal de groei de komende jaren doorgaan.

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen slagen er beter in om lage prijzen af te spreken voor geneesmiddelen, dus dit is niet de boosdoener. Wat wel zorgt voor de stijging is de toename van het aantal patiënten en de komst van nieuwe medicijnen. De NZa gaat onderzoeken of de geneesmiddelenmarkt in de medisch-specialistische zorg beter ingericht kan worden.

Bron: https://nos.nl/artikel/2269850-uitgaven-dure-medicijnen-steeds-hoger.html

Internet steeds vaker gebruikt als zorginformatiebron

Nederlanders gebruiken het internet steeds vaker om informatie te zoeken over gezondheid en leefstijl. Het ging in 2018 om twee derde van de Nederlanders van 12 jaar of ouder. Ook wordt het internet vaker gebruikt om medicijnen te kopen en om afspraken met medisch specialisten of huisartsen te maken. Zo blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen 2018 (CBS).

In 2012 zocht maar 49 procent van de Nederlanders naar informatie over leefstijl en gezondheid op het internet. In 2018 was dit gestegen naar 67 procent. Er wordt met name gezocht naar informatie over beweging, voeding en ziekten. Het percentage vrouwen ligt hoger dan het percentage mannen en vooral 25- tot 45-jarigen zoeken online naar informatie over gezondheid. Ook zochten meer hoogopgeleide Nederlanders deze informatie dan middelbaar opgeleiden en laagopgeleiden.

Een kwart van de Nederlanders maakte in 2018 online een afspraak met een huisarts of medisch specialist. Dit was in 2010 nog 10 procent. Opnieuw doen vooral de 25- tot 45-jarigen en hoogopgeleiden dit het meest. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen.

Verder kopen Nederlanders vaker medicijnen via het internet. In 2018 was dit 10 procent, ten opzichte van 3 procent in 2012. Het hoogst vertegenwoordigd zijn Nederlanders van 25 tot 65 jaar. Jongeren en ouderen doen dit aanzienlijk minder.

Het online afspraken maken of medische informatie opzoeken wordt steeds makkelijker. Ook de kwaliteit en vindbaarheid van online informatie wordt continu verbeterd door de inzet van onder andere het Ministerie van Volksgezondheid, (zorg)organisaties en websites.

Bron: https://www.icthealth.nl/nieuws/online-afspraken-medicatie-kopen-gebeurt-steeds-vaker/

 

Fors dalend gebruik ADHD-medicijn Ritalin

Vorig jaar is het aantal kinderen dat ADHD-medicatie gebruikt fors afgenomen. Het gaat om medicijnen waar de werkzame stof methylfenidaat in zit. Zo blijkt uit de cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen.

Het gebruik van ADHD-medicatie neemt al sinds 2015 af. In 2014 gebruikten bijna 100.000 kinderen onder de 18 jaar medicatie met methylfenidaat. In 2018 waren dit er nog maar 78.000: anderhalf keer zo veel mensen stopten met de medicatie ten opzichte van 2017. Dit sluit aan bij het beeld van voorzichter worden van de psychiatrische wereld met de diagnose ADHD en het voorschrijven van medicatie.

Mensen met ADHD zijn vooral hyperactief, impulsief en hebben problemen met aandacht. Hiervoor kan men in therapie gaan en aanvullend medicatie slikken. Medicijnen met de werkzame stof methylfenidaat worden het meest gebruikt.

De daling heeft te maken met het advies van de Gezondheidsraad in 2014. Zij gaven aan dat er voordat er medicatie wordt voorgeschreven, er eerst beter moet worden gekeken naar andere omstandigheden. De sterke groei in medicatiegebruik zou met name te maken hebben met de toegenomen prestatiedruk en het minder tolerant zijn van de maatschappij tegenover afwijkend gedrag. Mede door het advies van de Gezondheidsraad hebben psychiaters en artsen een nieuwe standaard voor diagnose en behandeling van ADHD ontwikkeld. Bovendien zijn zij terughoudender geworden met het voorschrijven van medicatie bij lichte en milde ADHD.

Bron: https://nos.nl/op3/artikel/2268765-forse-daling-in-gebruik-van-adhd-medicijn-ritalin.html

Ontdekt eiwit kan goede cholesterolniveau verhogen

Wetenschappers van een universiteit in Sydney hebben een baanbrekende ontdekking gedaan over het cholesteroltransport in cellen, wat de weg opent voor nieuwe medicijnen die het ‘goede cholesterol’-niveau van het lichaam, HDL, kunnen verhogen. De kennis zou ook kunnen worden gebruikt om een nieuwe strategie te ontwikkelen voor de bestrijding van kanker.

Tot op heden richten medicijnen zich vooral op het ‘slechte cholesterol’, LDL, door de synthese ervan in de lever te remmen. Er zijn weinig tot geen medicijnen die het HDL-niveau van het lichaam kunnen verhogen. Het ontdekte eiwit zorgt ervoor dat HDL-cholesterol vanuit een cel naar het plasmamembraan beweegt, waardoor de hoeveelheid HDL-cholesterol die de cel verlaat stijgt.

Lees meer via https://medicalxpress.com/news/2019-01-cholesterol-protein-discovery-smarter-drugs.html

Eerste ziekenhuis behaalt alle medicatiedoelen VIPP

Het Maxima Medisch Centrum (MMC) is het eerste ziekenhuis dat binnen het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP) alle doelstellingen op het gebied van medicatie heeft gerealiseerd.

Het VIPP-programma, gesubsidieerd door de overheid, bestaat uit doelstellingen op het gebied van medicatieveiligheid en informatie-uitwisseling. Landelijk nemen 66 ziekenhuizen en 35 andere zorginstellingen deel aan het programma.

Recepten worden nu digitaal, in plaats van via fax, naar de apotheker verstuurd. Hierdoor worden fouten voorkomen. Ook kunnen patiënten hun medische gegevens online inzien en herhaalrecepten aanvragen, die digitaal worden voorgeschreven.

Bron: https://www.icthealth.nl/nieuws/mmc-behaalt-als-eerste-ziekenhuis-alle-medicatiedoelen-vipp/

Opnieuw veel medicijnen niet leverbaar

In 2018 steeg het aantal keren dat een medicijn tijdelijk of definitief niet leverbaar was naar 769 gevallen. Zo blijkt uit het jaaroverzicht geneesmiddelentekorten van apothekersorganisatie KNMP.

De tekorten worden in de hand gewerkt door de lage medicijnprijzen in Nederland. Nederland staat hierom als laatste in de rij als er schaarste of echte tekorten aan geneesmiddelen ontstaan. De lage prijzen ontstaan door prijsdrukkende maatregelen van de overheid en het preferentiebeleid van zorgverzekeraars.

Het gaat bij tekorten om zeer verschillende middelen. Van een ‘onschuldige’ anticonceptiepil, tot specifieke kankermedicijnen die niet vervangen kunnen worden door een ander middel.

Bron: https://nos.nl/artikel/2267384-weer-meer-medicijnen-niet-leverbaar.html

Opnieuw sterke prijsstijging weesgeneesmiddel

Een farmaceutisch bedrijf maakt opnieuw handig gebruik van de regelgeving rond weesgeneesmiddelen. Het gaat om het bestaande kankermedicijn lutetium octreotaat, dat zes keer duurder is gemaakt. Zo meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Het medicijn heeft sinds de herfst van 2017 een weesgeneesmiddelenstatus. Deze status heeft tien jaar alleenrecht op verkoop van het middel in de Europese Unie en zeven jaar in de Verenigde Staten. Farmaceut Novaris, dat in 2018 het medicijn overnam, vraagt voor een kuur van een identiek middel meer dan 90.000 euro, terwijl het medicijn al twintig jaar voor 19.000 euro per kuur wordt gemaakt.

Bron: https://nos.nl/artikel/2266669-farmaceut-vraagt-zesvoudige-voor-duur-weesgeneesmiddel.html

Een op de tien studenten grijpt naar medicatie tijdens tentamens

Tenminste één op de tien studenten neemt tijdens tentamenperiodes medicatie om stress te lijf te gaan. Het zou gaan om pepmiddelen en slaap- en kalmeringsmiddelen. Zo blijkt uit een enquête van Teleblok onder meer dan 2000 studenten.

De middelen kunnen gedurende een korte tijd symptomen onderdrukken, maar doen niks aan de oorzaak van stress. Daarnaast kleven er ook negatieve effecten aan de middelen, zoals een aantasting aan reserves en een suf gevoel. Hierom wordt gepleit voor andere oplossingen, zoals contact met een dokter of psycholoog. Veel studenten weten nu niet bij wie ze terecht kunnen voor mentale steun.

Bron: https://www.hln.be/nina/fit-gezond/medisch-advies/stress-doet-een-op-tien-studenten-naar-medicatie-grijpen-tijdens-examens~a6b181ec/

Een tof artikel delen of contact opnemen? Mail ons.

Schrijf je binnenkort in voor onze nieuwsbrief!