Patiënten met longkanker kunnen in een nieuwe smartphone-app hun bijwerkingen en therapietrouw bijhouden. Hiermee wordt beter inzicht verkregen in bijwerkingen therapietrouw en daarmee de kans op overleven vergroot.

De app is een initiatief van het Integraal Kankercentrum Nederland en vijf ziekenhuizen. In deze vijf ziekenhuizen wordt tijdens een pilotproject onderzocht of een betere registratie van bijwerkingen via een app therapietrouw kan verbeteren. Het project is mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Zorginnovatie Fonds.

Het gaat om de registratie van bijwerkingen gerelateerd aan chemotherapie, radiotherapie, immuuntherapie, doelgerichte therapie en chirurgische behandeling. Daarnaast worden patiënten die orale medicatie krijgen gevraagd of zij hun medicijngebruik willen bijhouden via de app. De bijwerkingen worden gerapporteerd op basis van zogeheten ‘Patient Reported Outcome – Common Terminology Criteria Adverse Events’.

De app geeft een visuele weergave van iemands resultaten. Het verloop van bijwerkingen en medicijngebruik zijn op deze manier over de tijd inzichtelijk voor de patiënt. De zorgverlener ziet dezelfde weergave in het elektronisch patiëntendossier.

De voordelen? Door vroegtijdige detectie en interventie kan de ernst van bijwerkingen verminderen. Hierdoor neemt de kwaliteit van leven en kans op overleven van patiënten toe. Daarnaast kan therapietrouw worden verbeterd, doordat zorgverleners meekijken en er op passende wijze aandacht aan kunnen besteden tijdens consulten.

Het implementatieplan dat uit de pilot moet volgen, zal naast de huidige vijf beschikbaar worden gesteld voor andere ziekenhuizen en is straks ook bruikbaar voor andere kankersoorten.

Bron: https://www.icthealth.nl/nieuws/patienten-met-longkanker-registreren-bijwerkingen-met-smartphone-app/