De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft een leidraad ontwikkeld om huisartsen te helpen bij de keuze of en onder welke voorwaarden er zorg verleend moet worden. Met name kleinschalige zorginstellingen schieten wat betreft specialistische ouderengeneeskunde tekort. Een huisarts is in een aantal gevallen niet automatisch volledig verantwoordelijk. Al in maart van dit jaar werd de problematiek aangekaart. Er is met name een steeds groter wordende groep oudere patiënten met gedragsproblemen en dementie. De kleinschalige zorginstellingen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid naar deze groep toe.

https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/nieuwe-leidraad-medische-zorg-kleinschalige-woonzorginstellingen

leidraad Medische zorg voor ouderen in (kleinschalige) woonzorginstellingen

Foto van Alex Harvey  te Unsplash