Afgelopen juli zouden wachtrijen in de GGZ opgelost moeten zijn. Niet is minder waar. Brancheorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg stelden samen met het ministerie van VWS een plan op om te voldoen aan de maximaal aanvaardbare wachttijd, de Treeknorm. Die norm wordt nu niet gehaald. Mensen die hulp nodig hebben zitten thuis, met alle problemen van dien.

Het nieuwe zorgstelsel heeft geleid tot een versnippering van psychische zorg.

  • Preventieve zorg → gemeenten
  • Lichte psychiatrische klachten → huisarts
  • Complexe psychische klachten → specialistische GGZ

Bureaucratie, complexiteit van zorg en een veelheid aan betrokken partijen liggen ten grondslag aan de problematiek. Concrete verbetering is niet in zicht.

Sinds 1 januari 2018 is het verplicht om wachttijden te melden aan Vektis. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd neemt wachttijden vanaf heden mee in de beoordeling. Welke maatregelen worden genomen om wachttijden te beperken spelen hier een belangrijke rol in.

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/wachtlijsten-in-de-ggz-hoe-kunnen-ze-korter/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=twitter-avrotrosradar