De levensverwachting van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) is 20 tot 25 jaar korter dan die van doorsnee patiënten in een huisartsenpraktijk. De oorzaken: leefstijl en medicatie.

EPA-patiënten overlijden met name eerder door langdurig gebruik van zware medicatie om verschillende aandoeningen onder controle te houden. Bijna 70% van deze patiënten heeft mede door medicijngebruik problemen als diabetes, hart- en vaatziekten en longaandoeningen.

De aandacht voor lichamelijke klachten is toegenomen in GGZ-instellingen. Vanwege de psychische aandoening is het soms moeilijk om te achterhalen of een klacht gegrond is, wat tot onder- én overdosering van medicatie kan leiden.

Bron: https://www.ad.nl/binnenland/psychiatrische-patient-overlijdt-br-eerder-door-leefstijl-en-medicatie~a7f81914/