Het Landelijk Expertisecentrum Kindermishandeling (LECK) helpt huisartsen bij de beoordeling of letsel bij kinderen wel door een ongeluk is ontstaan of door kindermishandeing. Het instituut hoopt dat de herziene KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld leidt tot meer adviesinwinning door huisartsen en een hoger aantal gegronde meldingen in een zo vroeg mogelijk stadium.

‘Soms heb je experts nodig om te beoordelen of letsel wel door een ongeluk is ontstaan’

Slechts 5% van de adviezen die het LECK geeft gaan naar huisartsen en dat terwijl zij veel potentiële gevallen voorbij zien komen. Juist als een huisarts er niet uitkomt is het raadzaam om naar het LECK te stappen.

Veilig thuis biedt advies indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van kindermishandeling.

‘Je zorgen maken om een kind is niet fijn. Helemaal niet als die zorgen gaan over huiselijk geweld. Maar, wat is er eigenlijk aan de hand? Is het wel aan jou om iets te doen? Ja. Juist jíj kunt helpen. Want ook als je twijfelt, kun je iets doen. Je kunt zelfs het leven van een kind veranderen. Dus kijk naar de signalen waar je op kunt letten en kom in actie.’

Is er iets anders aan de hand?

Kindermishandeing herkennen is complex, (emotionele) verwaarlozing is nog moeilijker waar te nemen. Herkennen en hardmaken is ook niet hetzelfde.  Kinderartsen weten de weg naar het LECK vaker te vinden. Het LECK ondersteunt door de expertise maar ook wat betreft scholing ten aanzien van communicatie.

Het LECK is een expertisecentrum dat bestaat uit drie academische ziekenhuizen (Rotterdam, Amsterdam en Utrecht) en het Nederlands Forensisch Instituut. Er werken voornamelijk kinderartsen en forensisch artsen. De primaire taak van het LECK is duiding van afwijkingen en letsels vanuit de kindergeneeskundige én forensisch-medische hoek.


Het LECK is 24 uur per dag te bereiken via 0900-4445444.