Is er een verband tussen de Netflix serie ‘13 Reasons why’ en een verhoogde suïcide onder jongeren? Een Amerikaanse studie toont een piek van 28,9%  in de maand nadat de Netflix serie werd uitgebracht. Het ging hier om een groep van 10 tot 17 jaar in de maand april 2017. De piek was enkel zichtbaar onder de mannelijk populatie. 

Volgens klinisch onderzoeker Lisa Horowitz moet de studie met name het bewustzijn omtrent de gevoeligheid van bepaalde groepen voor media verhogen. De betreffende media dient constructief en doordacht met gevoelige onderwerpen zoals suïcide om te gaan.

Het onderzoek heeft grote beperkingen. Zo kon de onderzoeksmethode geen causaal verband aantonen. Het onderzoek kan daarom niet uitsluiten dat er andere factoren zijn die de suïcidecijfers in de betrokken periode beïnvloed hebben. Ook hield het onderzoek geen rekening met of degene die in de periode zijn overgegaan tot zelfdoding de serie gezien hebben. Dat titel van het onderzoek wekt mijns inziens wel dat vermoeden. Zeker voor mensen die minder bekend zijn met onderzoeksmethoden kan dat verwarrend overkomen.

Het antwoord op de titel van dit artikel is nee. Meer specifiek; het onderzoek heeft het niet kunnen aantonen dat er een verband is wat onverlet laat dat het onderwerp zorgvuldig behandeld moet worden door mediamakers.

 

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie

via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.