Nederlanders gebruiken het internet steeds vaker om informatie te zoeken over gezondheid en leefstijl. Het ging in 2018 om twee derde van de Nederlanders van 12 jaar of ouder. Ook wordt het internet vaker gebruikt om medicijnen te kopen en om afspraken met medisch specialisten of huisartsen te maken. Zo blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen 2018 (CBS).

In 2012 zocht maar 49 procent van de Nederlanders naar informatie over leefstijl en gezondheid op het internet. In 2018 was dit gestegen naar 67 procent. Er wordt met name gezocht naar informatie over beweging, voeding en ziekten. Het percentage vrouwen ligt hoger dan het percentage mannen en vooral 25- tot 45-jarigen zoeken online naar informatie over gezondheid. Ook zochten meer hoogopgeleide Nederlanders deze informatie dan middelbaar opgeleiden en laagopgeleiden.

Een kwart van de Nederlanders maakte in 2018 online een afspraak met een huisarts of medisch specialist. Dit was in 2010 nog 10 procent. Opnieuw doen vooral de 25- tot 45-jarigen en hoogopgeleiden dit het meest. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen.

Verder kopen Nederlanders vaker medicijnen via het internet. In 2018 was dit 10 procent, ten opzichte van 3 procent in 2012. Het hoogst vertegenwoordigd zijn Nederlanders van 25 tot 65 jaar. Jongeren en ouderen doen dit aanzienlijk minder.

Het online afspraken maken of medische informatie opzoeken wordt steeds makkelijker. Ook de kwaliteit en vindbaarheid van online informatie wordt continu verbeterd door de inzet van onder andere het Ministerie van Volksgezondheid, (zorg)organisaties en websites.

Bron: https://www.icthealth.nl/nieuws/online-afspraken-medicatie-kopen-gebeurt-steeds-vaker/