Volgens de Aarhus Universiteit van Denemarken moeten steden een groener worden; niet alleen voor een duurzamere toekomst maar ook voor een verbetering van de mentale gezondheid van volwassenen.

Een groene omgeving + kinderen = een betere mentale gezondheid van volwassenen

Volgens de WHO lijden er wereldwijd 450 miljoen mensen aan mentale problemen. De Denen hebben de beschikbare data ten aanzien van mentale problemen gerelateerd aan de aanwezigheid van een groene omgeving met behulp van satellietkaarten.

Een studie laat zien dat kinderen die opgroeien in een groene omgeving 55% minder kans hebben op mentale problemen later (hierbij worden zelfs risicofactoren zoals socio-economische status, urbanisatie en familiegeschiedenis met mentale problemen meegenomen).

Het is al bekend dat geluidsoverlast, luchtverontreiniging, infecties en een slechte socio-economische condities het risico op mentale problemen verhogen.

Een groene omgeving bevordert de sociale cohesie, leidt tot meer fysieke inspanning en verbetert de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Het reduceert tevens de kans op hartaandoeningen.

Het verband is volgens deze studie groter dan voorheen werd aangenomen. Met een steeds verdergaande urbanisatie neemt het belang van de aanwezigheid van groen toe. Stedenbouwkundigen hebben daarom een steeds grotere verantwoordelijk om groen in hun ontwerpen op te nemen. 

De groene lijn van dit verhaal? Groen is goed.