Onderzoekers hebben mogelijk een genmutatie gevonden die angst kan tegen gaan. De University of Eastern Finland en de University of Oulu hebben 2 genmutaties gevonden die angst verminderen en sociale interactie bevorderen. De onderzoekers gebruiken genmanipulatie om het P4h-™ gen te verwijderen bij een muis en constateerden onverwacht gedrag. Zo vertoonden muizen ‘moediger’ gedrag. De resultaten zijn gepubliceerd in Neuropharmacology.

Details van het onderzoek

De onderzoekers plaatsten muizen in een stressvolle situatie zijnde een luchtdichte doos die eerst werd gevuld met normale lucht en vervolgens met 10 %  kooldioxide. Kooldioxide leidt tot bevriezing die kwa gevoel vergelijkbaar is met verstikking die ook wordt gevoeld door patienten die lijden aan paniekaanvallen. Muizen waarbij het gen was uitgeschakeld toonden minder bevriezingsverschijnselen. Ten aanzien van sociale interactie toonden muizen waarbij het gen was uitgeschakeld socialer gedrag.

Het onderzoek naar de effecten staat nog in de kinderschoenen en een therapeutische toepassing is toekomstmuziek.