Vorig jaar is het aantal kinderen dat ADHD-medicatie gebruikt fors afgenomen. Het gaat om medicijnen waar de werkzame stof methylfenidaat in zit. Zo blijkt uit de cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen.

Het gebruik van ADHD-medicatie neemt al sinds 2015 af. In 2014 gebruikten bijna 100.000 kinderen onder de 18 jaar medicatie met methylfenidaat. In 2018 waren dit er nog maar 78.000: anderhalf keer zo veel mensen stopten met de medicatie ten opzichte van 2017. Dit sluit aan bij het beeld van voorzichter worden van de psychiatrische wereld met de diagnose ADHD en het voorschrijven van medicatie.

Mensen met ADHD zijn vooral hyperactief, impulsief en hebben problemen met aandacht. Hiervoor kan men in therapie gaan en aanvullend medicatie slikken. Medicijnen met de werkzame stof methylfenidaat worden het meest gebruikt.

De daling heeft te maken met het advies van de Gezondheidsraad in 2014. Zij gaven aan dat er voordat er medicatie wordt voorgeschreven, er eerst beter moet worden gekeken naar andere omstandigheden. De sterke groei in medicatiegebruik zou met name te maken hebben met de toegenomen prestatiedruk en het minder tolerant zijn van de maatschappij tegenover afwijkend gedrag. Mede door het advies van de Gezondheidsraad hebben psychiaters en artsen een nieuwe standaard voor diagnose en behandeling van ADHD ontwikkeld. Bovendien zijn zij terughoudender geworden met het voorschrijven van medicatie bij lichte en milde ADHD.

Bron: https://nos.nl/op3/artikel/2268765-forse-daling-in-gebruik-van-adhd-medicijn-ritalin.html