Blockchain en distributed ledger zijn begrippen waar menig gezondheidsvernieuwer bij gaat watertanden. Ondanks ongekende mogelijkheden zijn er nog genoeg uitdagingen. Dr Stewart Southey evalueert de situatie in Engeland. Die lessen kunnen zeker relevant zijn voor de Nederlandse gezondheidszorg.

Ter oriëntatie, de NHS (National Health Service) is het grootste gezondheidszorgsysteem ter wereld en is gesitueerd in het Verenigd Koninkrijk. Het is niet een enkele entiteit maar wordt wel centraal bekostigd. Het is een van de grootste werkgevers ter wereld en behandelt iedere dag 1,4 miljoen patienten.

Het centraliseren van de IT achter dit systeem faalde jammerlijk en werd 4 tot 8 keer duurder dan begroot. Ondanks dit falen blijft de wens bestaan voor een geïntegreerd informatiesysteem.  Betere zorgverlening en meer grip op de financiën zijn slechts 2 redenen om zo’n systeem te hebben.

Blockchain kan uitkomst bieden bij het creëren van een overkoepelend informatiesysteem. Helaas zal zelfs de combinatie van AI, big data, distributed ledgers en andere nieuwe technologieën niet toereikend zijn voor de nuances die nodig zijn in de gezondheidszorg. Die wetenschap moet echter niet in de weg staan voor verdere implementatie.  

Terug naar de NHS. De organisatie is een samenraapsel van onafhankelijk entiteiten. Optimalisatie is daar een zeer moeilijke klus. Geïdentificeerde problemen zijn onder andere:

  • Het zo efficiënt mogelijk benutten van bedden.
  • Het vergroten van productiviteit van werknemers.
  • Optimalisatie van medicatie.
  • Een betere match tussen vraag en aanbod van zorg.
  • Infrastructuur optimaliseren.
  • Administratiekosten terugdringen.
  • Financiële toerekening.

Een distributed ledger kan uitkomst bieden. Het is een informatiesysteem waar iedereen input levert en goedkeurt zodat iedereen volledig geïnformeerd is.

De implementatie van de nieuwe technieken biedt veel voordelen. Dokter Stewart Southey identificeert ook een aantal uitdagingen:

  • Wie betaalt voor de trails en hoe ga je om met stakeholders met tegenstrijdige belangen?
  • Hoe om te gaan met de politieke en economische barrières? Ziekenhuizen opereren nu zelfstandig. Hoe moeten zij bijdragen aan een allesoverkoepelende infrastructuur?
  • Hoe verhoudt de noodzakelijk samenwerking zich tot geprivatieersde bedrijven die meedingen naar budgetten?

Het reorganiseren van de gezondheidszorg is een immens karwei maar de voordelen zullen groter zijn. Betere zorg, grip op informatie en financiën lonken. Het kan daarom geen kwaad om bij de buren mee te kijken.

Foto van Chris Liverani te Unsplash