Het aantal jongeren met overgewicht is te hoog. Samen met jongeren en ouders is bekeken wat nodig is om een gezond gewicht te bereiken. Dit resulteerde in Daadkracht, een serious gaming app in combinatie met begeleiding door een jeugdverpleegkundige.

In de app nemen jongeren zelf de regie en kunnen zij hun vrienden en ouders hierbij betrekken. Hierdoor wordt hun inzicht en wilskracht vergroot. De app moet jongeren met overgewicht en obesitas optimaal hulp bieden op momenten van verleiding.

Daadkracht is ontwikkeld door het Jeroen Bosch Ziekenhuis, GGD Hart voor Brabant en IJsfontein. Met hun initiatief wonnen zij tijdens de e-healthweek een prijs.

Bron: https://www.icthealth.nl/nieuws/app-moet-jongeren-helpen-in-strijd-met-overgewicht/