21 weken oud was Lyla toen zij ter aarde kwam in Texas. Inmiddels is het meisje 4. Ze lijkt nu geschiedenis te schrijven als de vroegst vroeggeboren baby die het red. Voorheen werd aangenomen dat 21 weken de kritische grens is voor de levensvatbaarheid van een baby. Lyla toont aan dat de moderne geneeskunde tornt aan de grens. Het blijft echter een zeer uitzonderlijk geval want de meeste baby’s sterven wanneer ze geboren worden na 21 weken.

Doktoren kunnen de toekomst van Lyla niet voorspellen maar ze hebben alle reden om hoopvol te zijn voor een gezonde toekomst. Lyla lag 4 maanden in het ziekenhuis en kon 3 dagen voordat de moeder uitgerekend was naar huis.

De Nederlandse ondergrens voor vroeggeboren baby’s is 24 weken. Nynke Weisglas-Kuperus en Pieter Sauer schreven in Trouw dat een baby die na 24 weken zwangerschap wordt geboren, niet automatisch behandeld zou moeten worden. Slechts 1 op de 4 is gezond rond het tweede levensjaar. Meer dan de helft overlijdt en van de overige kinderen heeft ongeveer de helft een neurologische- verstandelijke of fysieke beperking.

Foto van Hush Naidoo te Unsplash